TurkishEnglishGermany
Zaferiniz Pirus’a benzemesin!
Zaferiniz Pirus’a benzemesin!

Öyle bir komutan düşünün ki; her savaşında ezici gücünü ortaya koymuş, yenilmesi imkânsız olarak görülen Komutan Pirus.

Yine öyle bir komutan düşünün ki; hırs ve egosunun kurbanı olduğunu gösteren tarihi bir hezimet örneği Komutan Pirus.

Daha fazla kazanmak, daha çok topraklara sahip olmak, daha çok insana hükmetmek ve büyük komutan olmak için girdiği savaşlarda büyük kayıplar vererek hezimete uğramaktır Pirus.

Tarihe adıyla beraber ders niteliğindeki zaferiyle kazınan Komutan (Kral) Pirus’a biraz değinmek isterim.

Bilimden, fikirden, teknikten, hesaptan, dinlemekten, paylaşmaktan ve akıldan yoksun, yenilmesi imkansız bir gücün hezimetli sonudur Pirus Zaferi.

Bir sokak kavgasında bir kadının kafasına attığı taşla ölen büyük komutanın hezimetli sonudur Pirus Zaferi.

Maalesef günümüzde de Komutan Pirus’a benzer bazı yöneticilerimiz var. En akıllı, her şeyi bilir, dinlemeyi bilmez, önerilere kapalı, ben yapıyorsam doğrudur, buranın komutanı benim ve ben ne dersem o olur düşüncesi ile hareket eden yöneticilerin, kendilerince zafer kazandıklarını ama gerçekte neler kaybettiklerinin ve neler kaybettirdiklerinin farkına varamazlar. Vatandaşa rağmen alınan kararların kendilerine ve vatandaşa zarar verdiğini hırs ve egolarından dolayı fark edemezler. Zayiat görüldüğünde ise iş işten geçmiş olur. Umarım telafisi mümkün olmayan zayiatlar vermeden Komutan Pirus mantığından vazgeçeriz.

Pirus Zaferinin ibretlik hezimetini anlatan kısa bir bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim. Zira o zaman meramımın ne olduğuna daha ziyadesiyle vakıf olunacaktır.

Pirus Zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder aslında. Grek (Yunan) kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma’ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder.Hiç beklemediği kadar güçsüz kalan Pirus, Roma’ya ateşkes ve uzlaşma teklif eder. Antik Yunan tarihçisi Plutark’ın kaydettiğine göre Pirus bu savaşı kazanırken ordusunun büyük bölümünü kaybettiği için, onu tarihe geçirecek şu sözünü söyler: ‘’Bir zafer daha kazanırsam tamamen biteceğim.’’Bütün yarım adanın lideri olmayı hayal eden Pirus daha fazla dayanamaz ve yarım adanın güneyini de Romalılara bırakarak kalan az sayıda askeriyle Epir’e geri döner.

Komutan Pirus, Argos’ta bir sokak kavgasında bir kadının kafasına attığı taşla ölür. Bu, antik çağın yenilmesi imkansız savaş gücü olarak görülen Yunan ordusu efsanesinin de sonu olur.

İşte bundan dolayı, nihai getirisi, kazanma yolunda ödenen bedeli karşılamayan zaferlere siyasi ve tarihi literatürde Pirus (Pyrrhus)Zaferi deniyor.

Meydanda zafer gözükür ama daha geniş bir perspektiften bakıldığında bir hezimettir.